Werkwijze

In de intake gaan wij in op de vraag waarmee u zich aanmeldt en de achtergronden daarvan. Daarbij vragen wij u naar uw verwachtingen over de hulp die u zoekt en kijken we gezamenlijk naar wat het meest passend is. Ook tijdens de behandeling staan we regelmatig stil bij het verloop van de therapie.

Daarnaast maken we gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM). Hiertoe vragen wij u periodiek één of enkele vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten hebben betrekking op uw problematiek en/of het verloop van de therapie, en kunnen ook behulpzaam zijn bij de evaluatie van het behandelproces.

We werken samen met Roel Witte, psychiater, die we in voorkomende gevallen kunnen consulteren. 

Kwaliteit

Onze praktijkvoering voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Deze criteria worden onder meer beschreven in ons kwaliteitsstatuut. Op het persoonlijke gedeelte van onze website kunt u ieders kwaliteitsstatuut terugvinden onder ‘documenten’.

Voor ons is de beroepscode voor psychotherapeuten van toepassing. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met uw psychotherapeut te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen.

Er is door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).