Verwijzers

Wanneer u een patiënt naar ons wilt verwijzen, kunt u het verwijsformulier downloaden en invullen.

Let wel: Wij doen hoofdzakelijk behandelingen die in de gespecialiseerde GGZ zijn onder te brengen.