Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De behandelvorm bestaat uit het voeren van gesprekken. De psychotherapeut is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen waarbinnen u zich veilig genoeg voelt om uw problemen te bespreken.

Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen door de therapeut; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens.

Een psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u beter of anders met uw problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer greep krijgt op uw eigen leven. U leert om stil te staan bij uw gevoelens, gedachten en uw eigen ervaringen; het is belangrijk dat u woorden gaat geven aan wat er in u omgaat.

Soms kunnen psychische problemen ook tot lichamelijke klachten leiden: psychotherapie kan u helpen deze samenhang te ontdekken. Het stilstaan bij gevoelens kan soms moeilijk en ongewoon zijn, maar uw psychotherapeut zal u hierbij helpen vanuit een goede, veilige werkrelatie.