Opleiding

Sinds 2010 is Samens (voorheen Psychotherapeutennetwerk) een door het RINO erkende opleidingsinstelling voor psychotherapeuten. Inmiddels zijn er twee psychotherapeuten afgestudeerd. 

In de praktijken van Anneke de Wolf en Judith van Verseveld is in mei 2017 Jobbe Leeuw gestart met de opleiding, in maart 2018 Niels Born en begin 2019 WeiLie Woo. Eefje van den Enden is vanuit Altrecht gedetacheerd naar de praktijk van Anneke de Wolf als psychotherapeut in opleiding.

Jobbe Leeuw

In 2000 ben ik afgestudeerd voor mijn studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het behalen van mijn registratie als gezondheidszorgpsycholoog ben ik mij verder gaan ontwikkelen in de persoonsgerichte therapieën. Momenteel volg ik met veel enthousiasme de opleiding tot psychotherapeut bij de Rino in Amsterdam. In dat kader werk ik op vrijdag in de praktijk van Anneke de Wolf in Utrecht en op dinsdag in de praktijk van Judith van Verseveld in Zeist.

Na 18 jaar doe ik mijn werk nog steeds met veel plezier. Ik vind het iedere keer weer boeiend om de zoektocht aan te gaan met iemand die zich meldt voor therapie. ‘Waar ligt jouw kracht?’, ‘waar krijg je vertrouwen van?’ en ‘hoe maak je weer contact met jezelf en je emoties?’ - dat zijn wat mij betreft belangrijke vragen.

Ik zie mezelf als een psycholoog die het belangrijk vindt om samen de kern van iemands persoonlijke verhaal te benoemen en te onderzoeken. Dit alles binnen een gelijkwaardige relatie, waarbij ik het opbouwen van een vertrouwensrelatie als een cruciaal onderdeel zie van de therapie. 

Niels Born

Mijn naam is Niels Born en sinds 2014 ben ik werkzaam geweest als psycholoog bij verschillende GGZ-instellingen in Zeist, Utrecht en Amsterdam. Daar heb ik gewerkt met de doelgroep volwassenen. Tijdens en na mijn studie is mijn interesse ontstaan voor persoonsgerichte, inzichtgevende behandelvormen en in de voorliggende jaren ben ik mij meer gaan verdiepen in psychoanalytische therapie. Op dit moment volg ik met veel plezier de 4-jarige opleiding tot psychotherapeut bij de RINO Amsterdam en in dit kader werk ik in de praktijken van Anneke de Wolf (Utrecht) en Judith van Verseveld (Zeist).

Als therapeut wil ik mensen helpen om meer contact te maken met onderliggende verlangens, behoeften en gevoelens zodat meer zicht ontstaat op de innerlijke belevingswereld en de conflicten die hierin kunnen voorkomen. Het opbouwen van een goede vertrouwensrelatie zie ik als voorwaarde voor het realiseren hiervan.

Eefje van den Enden

Mijn naam is Eefje van den Enden en sinds maart 2017 werk ik op woensdag in de praktijk van Anneke de Wolf in het kader van de psychotherapieopleiding bij de RINO in Utrecht, waar ik in januari 2017 mee ben gestart.

Ik heb klinische psychologie gestudeerd in Nijmegen en ben geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register.

In de loop der jaren heb ik ervaring opgedaan in de behandeling van onder andere angst- en stemmingsstoornissen, psychotrauma, autisme spectrum stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Momenteel werk ik op een afdeling binnen Altrecht die gespecialiseerd is in de behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblematiek, waarbij de hechtingstheorie de basis vormt.

Ik werk vooral vanuit een cliëntgericht perspectief, waarbij ik ook gebruik maak van methoden vanuit verschillende andere psychotherapeutische kaders, op een manier die past bij de specifieke behoeften en kenmerken van elke cliënt. Daarnaast ben ik EMDR-therapeut. In de behandeling vind ik het belangrijk om samen de bestaande klachten en problemen te verkennen, en te onderzoeken waardoor deze kunnen zijn veroorzaakt. Het inzicht vergroten in de eigen persoonlijkheid, contact maken met emoties, gedachten en gedrag, binnen een vertrouwelijke gelijkwaardige sfeer, staan hierbij wat mij betreft centraal.

WeiLie Woo

Mijn naam is WeiLie Woo en ik ben dit jaar (2019) als GZ-psycholoog begonnen met de opleiding tot psychotherapeut in de praktijk van Judith van Verseveld te Zeist (woensdag) en van Anneke de Wolf te Utrecht (vrijdag). Daarnaast werk ik bij Altrecht op de afdeling Angst en Stemming.

Ik heb neuropsychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Vervolgens is mijn werkervaring begonnen met diagnostiek op de geheugenpoli, in de verzorgings- en verpleeghuiszorg. Daarnaast heb ik gewerkt binnen verschillende grote GGZ-instellingen, waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan met betrekking tot diverse psychische problematiek, met name angst -en stemmingsstoornissen. Eerst in de ouderenpsychiatrie en vervolgens in de volwassenpsychiatrie.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en ik vind het waardevol om naar ieders verhaal te luisteren en samen te onderzoeken en te begrijpen waar bepaalde klachten of patronen vandaan komen. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt binnen een gelijkwaardige setting, waarbij ik waarde hecht aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Als we eenmaal een beter beeld hebben van de problematiek, dan kunnen we daar verder op in gaan.

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende behandelmethodieken, waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Ik vind het prettig om regelmatig bij elkaar te checken of we op het juiste spoor zitten gedurende de behandeling, zodat we eventueel de koers kunnen wijzigen. Collega’s omschrijven mij als een betrokken en zorgvuldig persoon.

Op woensdag tussen 12.00 en 12.30 uur kunt u mij het beste bereiken op telefoonnummer: 030-6922700.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • VEN – Vereniging EMDR Nederland
  • NVGzP – Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen