Verzekerd via het basispakket

De kosten voor behandeling worden in de regel vergoed door uw zorgverzekering.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij een contract hebben, declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekering met wie wij geen contract hebben, krijgt u een rekening thuisgestuurd en kunt u de rekening indienen bij uw verzekering. De kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

In 2022 hebben wij met vrijwel alle zorgverzekeringen een contract voor de gespecialiseerde GGZ. Voor de generalistische basis-GGZ hebben sommigen van ons wel een contract, anderen niet. Informatie daarover vindt u op onze individuele pagina’s. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts/bedrijfsarts/medisch specialist vereist. 

Eventueel wordt - als u in het betreffende jaar geen andere ziektekosten heeft - door uw zorgverzekering het eigen risico met u verrekend. Het eigen risico bedraagt in 2022 € 385,-, tenzij u heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

De gegevens van iedere afgesloten behandeling worden voor beleidsdoeleinden van de overheid geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

Zelf de kosten betalen van psychotherapie

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen niet meer vergoed. Ook wordt relatie- en werkgerelateerde problematiek niet meer vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose, zoals een angststoornis, een depressieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, rekenen wij het door de NZa vastgestelde tarief van € 117,33 per 60 minuten.

Supervisie en leertherapie

De kosten voor supervisie en individuele leertherapie hoort u van de betreffende leertherapeut of supervisor.

Afzeggen van afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur of het niet komen naar een afspraak (no show) zijn kosten verbonden.