Judith van Verseveld

Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in de GGZ, eerst als seksuoloog en daarna ook als psychotherapeut. Inmiddels heb ik mij gespecialiseerd in individuele therapie en relatietherapie.

Bij individuele behandelingen werk ik vooral persoonsgericht. Waar nodig werk ik ook gedragsgericht. Mijn visie en werkwijze zijn erop gericht om samen te kijken naar de mogelijke betekenis van de ervaringen waarover u vertelt, waarbij u als cliënt gevolgd wordt, u bent richtinggevend. Daarbij is het doel om u nieuwe ervaringen op te laten doen, waardoor gevoelens uit het verleden minder pijnlijk en belastend zijn.

In de behandeling staat onze werkrelatie centraal. Uit veel onderzoek naar het welslagen van therapie blijkt dat de behandelrelatie tussen therapeut en cliënt bepalend is voor het welslagen van de therapie. Dit zie ik bevestigd in mijn dagelijkse praktijk.

Voor de behandeling van partnerrelatieproblematiek heb ik mij gespecialiseerd in emotionally focused therapy (EFT). Centraal in deze behandeling staat de gehechtheid tussen beide partners. Het doel van de gesprekken is het herstel van vertrouwen en veiligheid binnen de relatie waardoor gevoelens van eenzaamheid en tekortschieten verdwijnen. Elke dag merk ik hoe zinvol ik mijn kennis van zowel seksuologie, als psychotherapie en relatietherapie kan combineren.

Mijn werk blijft voor mij een uitdaging en ik doe het met veel plezier en aandacht, omdat ik dagelijks meemaak hoe boeiend de mens en hoe krachtig een innerlijk proces is.

Aanmelden

U kunt zich direct telefonisch of per e-mail aanmelden.