Anneke de Wolf

In 1990 studeerde ik af in de klinische psychologie en ging ik verder met de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut. Daarbinnen koos is voor de psychoanalytische psychotherapie en de systeemtherapie (partnerrelatie- en gezinstherapie).

Ik werkte bij verschillende instellingen: een psychiatrische polikliniek, Centrum ’45 (voor oorlogsgetraumatiseerden), de afdeling jeugdpsychiatrie van het UMCU, en bij Altrecht zowel op de afdeling Rintveld voor eetstoornissen als bij het Top Referent Traumacentrum. Ik heb ook veel gewerkt met mensen voor wie geloof belangrijk is of belangrijk is geweest.

Sinds 2009 werk ik volledig in mijn eigen praktijk. Mijn ervaringen hebben ertoe geleid dat ik ‘op maat’ kan werken – ieder mens is anders en heeft een eigen benadering nodig. Samen met de cliënt onderzoek ik wat er aan problematiek speelt. In het contact daarover ontstaan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Ik vind het boeiend en bijzonder om daar steeds weer naar op zoek te gaan.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier van mijn persoonlijke website. Informatie over de huidige wachttijd vindt u ook op mijn persoonlijke site.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de ‘treeknormen’).

Groepspsychotherapie

In september 2019 startten we met een groep voor inzichtgevende groepspsychotherapie. Deze groep is geschikt voor mensen die met anderen willen uitzoeken hoe het komt dat ze herhaaldelijk in hun leven tegen bepaalde problemen oplopen en daarin willen veranderen.

Doel en werkwijze

Ieder groepslid probeert zoveel mogelijk de belangrijkste thema’s die hem of haar bezighouden in de groep te bespreken. Zowel de therapeuten als de andere groepsleden kunnen reageren door vragen te stellen over wat een en ander betekent of naar voren brengen wat bij hen wordt opgeroepen aan gedachten en gevoelens. Zo kan een groepslid meer inzicht ontwikkelen in zichzelf en in reacties van anderen, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan rond de beleving van zichzelf en rond de omgang met anderen. Het uiteindelijke doel is dat de groepsleden zich vrijer kunnen voelen in hun dagelijks leven, en zo meer in harmonie kunnen leven met zichzelf en anderen. Dit kan een langdurig en intensief proces vergen, omdat het tijd kost om nieuwe mogelijkheden te integreren.

De groep is een open groep; dit betekent dat gedurende de groepstherapie deelnemers hun behandeling afronden en er weer nieuwe deelnemers instromen. Er zijn acht groepsleden en twee therapeuten. De sessies duren anderhalf uur en vinden plaats in het centrum van Utrecht op de woensdagmiddag van 16.30 – 18 uur.

Voorafgaand aan deelname aan de groepstherapie vindt er minstens één taxatiegesprek met beide therapeuten plaats. Dat gesprek zal gericht zijn op kennismaking, onderzoeken van motivatie en het vaststellen van persoonlijke doelen. 

Groepstherapeuten

Anneke de Wolf, klinisch psycholoog-psychotherapeut
Niels Born, psycholoog en psychotherapeut in opleiding