Aart van Norden

Sinds 1978 ben ik werkzaam binnen de GGZ. Mijn eerste baan was op de PAAZ van Ziekenhuis Overvecht in Utrecht. Daar werkte ik als sociotherapeut. Na vervolgstudies ben ik gaan werken als Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut.

Ik heb sinds 1989 een bescheiden eigen praktijk. Daarnaast heb ik binnen verschillende GGZ-instellingen gewerkt: RIAGG Midden Holland in Gouda, GGZ Den Bosch, Reinier van Arkel groep in Den Bosch (psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen en psychotraumacentrum), RINO Zuid in Eindhoven en op dit moment werk ik bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren (onderdeel van Pro Persona). Sinds april 2018 ben ik plaatsvervangend Hoofdopleider Psychotherapie bij het Radboud Centrum Sociale wetenschappen in Nijmegen.

Sinds 2016 werk ik als praktijkopleider bij Samens. Naast mijn werk met cliënten ben ik me gaan toeleggen op het superviseren en opleiden van collega’s. Samens investeert in het opleiden van gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. In mijn rol als praktijkopleider ben ik verantwoordelijk voor het praktijkdeel van de opleiding. Dit vereist een zorgvuldige afstemming met de opleidelingen en hun werkbegeleiders binnen Samens.